Головна

Новини

Про коледж

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Статут і Положення

Білгород-Дністровський фаховий коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій

Перелік внутрішніх нормативних документів
СТАТУТ
Про організацію освітнього процесу
Про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Про контроль і моніторінг якості освітніх послуг
Про навчальну частину
Про педагогічну раду

Про ведення залікових книжок
Правила призначення академічних стипендій
Про ведення журналів академічних груп
Про державну підсумкову атестацію студентів

Про проведення олімпіад
Про переведення студентів

Про тендерний комітет

Про заходи з профорієнтаційної роботи
Про експертну комісію
Про методичне об'єднання кураторів
Про кваліфікаційну атестацію працівників
Про адміністративну раду коледжу
Про бібліотеку
Про прийом благодійних внесків
Про їдальню
Про медичний пункт
Про комісію із соціального страхування
Про проведення практики студентів
Про будівельну навчально-виробничу майстерню
Про бухгалтерську службу
Про кадрову службу
Про уповноважену особу із запобігання та виявлення корупції
Про навчально дослідне господарство
Про центр інформаційних технологій
Про юридичну службу
Про канцелярію
Про архів
Про комісію з питань охорони праці
Про відділення
Про організацію охорони праці
Про надання платних освітніх послуг
Про студентський гуртожиток
Про зелену майстерню "Плодовий сад"
Про методичну раду
Про раду профілактики порушень
Про студентське самоврядування
Про навчальну лабораторію
Про циклові комісії
Про атестацію педагогічних працівників
Про атестацію кабінетів та лабораторій
Про організацію фізичного виховання і масового спорту
Про навчально-методичну лабораторію
Про запобігання та виявлення академічного плагіату
Про організацію колекційно-дослідного поля
Про господарську частину
Про службу охорони праці
Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Про старостат
Про апеляційну комісію
Про співбесіду

>> Ліцензія на здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 

>> Ліцензія на здійснення освітньої діяльності  у сфері вищої освіти 

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти :

073 101101 ecol 123123 comp
  191191 arch   192192 bud   201201 agro

Сертифікати про акредитацію спеціальностей у сфері вищої освіти :

073 101101 ecol 123123 comp
  191191 arch   192192 bud   201201 agro
 206206 sadov    
Директор коледжу Заступник директора
з навчальної роботи
Заступник директора
по роботі зі студентською молоддю
ПОПА
Леонід Минович
ЗАЙЧЕНКО
Марина Дмитрівна
ДОРОШЕНКО
Світлана Василівна
Popa L M Zaichenko M D Doroshenko S V

 

 

   
Завідувачка відділенням
"Природокористування"
Завідувачка відділенням "Будівництва, архітектури
та заочної форми навчання"
В.о. завідуючого відділенням "Менеджменту та
комп'ютерних технологій"
СОКОЛОВА
Наталія Павлівна
КАРІКА
Алла Борисівна
ЖИГУЛІН
Олександр Андрійович
Sokolova N P Karika A B  Zhigulin O A

 

 

   
Завідувачка навчально-методичною
лабораторією
 
Головний бухгалтер  Диспетчер коледжу
СТАТІРОВА
Ірина Олександрівна
АБДУЛОВА
Поліна Миколаївна 
ЗАВАЦЬКА
Оксана Анатоліївна
Abdulova P M  Zavadskaya O A

 

 

   
Керівник фізичного виховання   Завідувачка господарством
ЛИТВИНЕНКО
Олег Михайлович
  ЧУМЛЯР
Світлана Василівна
Litvinenko O M  

В 1940-х роках ХХ століття виникла необхідність у підготовці спеціалістів з рільництва для сільського господарства на півдні Бессарабії.
У зв’язку з цим було прийнято рішення про організацію технікуму рільництва в селі Руська Іванівка Старокозацького району Ізмаїльської області.

Після Другої світової війни, за рішенням Ізмаїльського обласного виконкому та наказом Міністерства сільського господарства України від 2 листопада 1944 року, роботу навчального закладу було відновлено та переведено із с. Руська Іванівка до міста Білгород-Дністровський.  

Першим директором технікуму призначено Гапонюка Дмитра Володимировича, який очолював навчальний заклад 25 років. Для проведення навчальних занять за технікумом закріпили три будинки колишнього дитячого притулку по вулиці Архієрейській (нині Незалежності) із подвір’ям та садом.           

Під керівництвом Дмитра Володимировича створено основну навчально-матеріальну базу: у 1953 році відремонтовано та введено в експлуатацію адміністративно-навчальний корпус по вулиці Першотравневій, 53; збудовано 4-х поверховий гуртожиток (№2), 2-х поверховий навчальний корпус та лабораторія гідравліки та ГТС, 5 житлових будинків (по вул.. Садовій та вул. Незалежності).

Помічниками Гапонюка Д.В. були: заступник директора з навчальної роботи Давиденко В.М., заступник директора з господарської роботи Кочергін М.Й., викладачі: Кірхнер Б.М., Ніколаєнко Н,М.,   Полянський В.В., Фінгер Л.Я., Леонтьєва З.І., Попова П.Д., Царенко О.С., Северіна О.Л., Пономаренко В.П., бухгалтер Хапатнюковський В.О., бригадир навчального господарства  Москвін Ф.К.gaponuk

План прийому студентів на 1944-1945 навчальний рік складав 150 осіб: 2 підготовчі групи, 2 групи першого і 1 група другого курсу за спеціальністю «Агрономія»..
Агрономічне відділення технікуму розпочало роботу з 15 листопада 1944 року. Першим завідувачем був Бойко Г.Ф. У подальшому відділення очолювали Погорєлєнко Л.А., Кожухаренко А.Т., Жалдак С.Л., Сергієнко Г.І.
Перший випуск агрономів у кількості 20 осіб відбувся у грудні 1947 року.

1945 року розпочато прийом студентів за спеціальністю «Виноградарство», перший випуск відбувся у 1949 році. Підготовка агрономів-виноградарів, з деякими перервами, тривала до 1976 року.

1949 року відкрито  спеціальність «Механізація сільського господарства». 1953 рік - перший випуск техніків-механіків. 1956 року підготовку фахівців спеціальності «Механізація сільського господарства» було переведено до Ізмаїльського технікуму механізації та електрифікації сільського господарства (нині Ізмаїльський агротехнічний коледж).

1950 року на базі господарства «Розсадник» було створено навчально-дослідне господарство технікуму із земельною площею 230 га.

Навчально-дослідне господарство, 1950 р.
navh doslidne

Викладачі Кирсей І.І. та Унтілова А.І. зібрали чудову колекцію з 147 сортів винограду, дендрарій нараховував 300 видів дерев і чагарників півдня України, 20 сортів горіхів. Під керівництвом викладача Демченка В.Г.  створено плодовий розсадник, а Трегуб М.П заклав персиковий сад площею 5 га.

За участю Арнаутова І.В. студентами була створена велика навчальна колекція овочевих культур. Значний внесок у розвиток селекційної ділянки зробили викладачі Погорєлєнко Л.А., Бойко Г.Ф., Попова П.Д., Дмітрієва Л.А.

Завідувачем навчально-дослідним господарством був Москвін Ф.М., який працював у технікумі більше 40 років. Його справу гідно продовжили Кирсей Г.І., Демченко В.Г., Трегуб М.П., Репєшко В.П.,      Нечипуренко І.Г.,бригадири Грабовецький І.О., Котляренко І.А.

На той час активно розвивалось рільництво, плодоовочівництво, виноградарство. На НДГ функціонувало 2 теплиці, пасіка на 150 вуликів (пасічник Галов М.І.), ферма великої рогатої худоби, свиноферма, були коні. Багато зусиль в створенні бази доклала викладач тваринництва Зуєнко Л.Є. Навчально-дослідне господарство було значною підтримкою для харчування студентів, особливо у важкі повоєнні та посушливі роки.

1955 року навчальний заклад перейменовано в «Білгород-Дністровський сільськогосподарський технікум». 

1956 року відкрито заочне відділення технікуму, яким завідувала Унтілова А.І. Перший випуск відбувся у 1960 році. В різні часи очолювали заочне відділення Дмитрієва Л.А., Кучковська Н.В., Двойніна С.В. З 2013 року заочне відділення технікуму ввійшло в структуру будівельного відділення.

1964 року відкрито гідромеліоративне відділення, яке готувало фахівців за спеціальністю «Будівництво, обслуговування та ремонт гідромеліоративних споруд» за денною та заочною формами навчання. Завідував відділенням Маник Ф.С.

Впродовж 1969-1976 років  посаду директора технікуму обіймав Поліщук Петро Кирилович. Під керівництвом Дмитра Кириловича у 1971 році  відкрито відділення «Промислове та цивільне будівництво». Почалася підготовка  студентів за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» для народного господарства країни. Перший завідувач відділенням - Бойко Г.Ф. В наступні роки очолювали відділення: Соловйов В.Г., Кожевніков В.К., Тіщенко Г.П., Сєрова І.В., Стефанюк М.М.

З 1976 по 1983 роки навчальний заклад очолював Сергієнко Григорій Іванович, випускник технікуму 1950 року. Під керівництвом Григорія Івановича формується творчий педагогічний колектив, вдосконалюється навчально-методична робота, укріплюється матеріальна база. Григорій Іванович віддав технікуму понад 59 років життя, працюючи на різних посадах: викладача, завідувача відділенням, заступника директора з навчальної роботи, директора, диспетчера технікуму.

З 1983 по 2000 роки керівником навчального закладу призначено Неварка Михайла Михайловича. За час керівництва Михайла Михайловича було збудовано їдальню, 4-х поверховий навчальний корпус по вул. Незалежності, 47. Розпочалося будівництво 5-поверхового житлового будинку по вул. Ізмаїльській.

2000 року на посаду директора обрано Попа Леоніда Миновича. Під керівництвом Леоніда Миновича були зроблені вагомі кроки в розвитку навчально-виховної, методичної та матеріальної бази навчального закладу.  16 жовтня 2001 року навчальний заклад перейменовано в Білгород-Дністровський державний аграрний технікум.

2001 року  розпочато набір студентів за спеціальністю «Прикладна екологія». З 2005 по 2013 рік у структуру навчального закладу входило екологічне відділення, яким завідувала  Зайченко М.Д.

2002 року почалась підготовка фахівців за спеціалізацією «Технічна експертиза будівель і споруд».

2004 року засновано відділення організації виробництва та відкрито спеціальність «Організація виробництва», першою завідувачкою призначено Трянову Н.К. В подальшому відділення очолювали Маслій Н.Д.,    Степова С.М..

2004 року відкрито спеціальність «Зелене будівництво та садово-паркове господарство».

2011 року розпочався набір студентів за спеціальністю «Архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр».

2014 року відкрито спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Сторінка 2 із 2