Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

123 Комп'ютерна інженерія

123 "Комп'ютерна інженерія"

Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців

                                на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців

                                на основі професійно-технічної / вищої освіти – 2 роки 10 місяців

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп'ютерної інженерії

Форма навчання: денна (очна)


Стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх широке впровадження у всіх сферах нашого життя в останні два десятиліття зумовили високий попит на фахівців, здатних не лише використовувати обчислювальну техніку для вирішення повсякденних робочих задач, але й налаштовувати її роботу, вдосконалювати апаратні та програмні можливості комп'ютерів, будувати надійні комп'ютерні системи та мережі. Саме ці компетентності здобувають студенти нашого коледжу, що навчаються за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія".

Що знатиме випускник спеціальності «Комп'ютерна інженерія»:

 • електронний базис сучасних обчислювальних пристроїв;
 • логіку функціонування та побудови обчислювальних пристроїв;
 • сучасні схемотехнічні рішення різних вузлів ПК;
 • будову та принципи роботи різних архітектур комп'ютерів;
 • принципи файлової та програмної організації провідних операційних систем;
 • топології комп'ютерних мереж та засоби їх побудови;
 • принципи системного програмування мовами високого та низького рівня;
 • основи розробки веб-додатків;
 • будову та принципи роботи периферійних пристроїв;

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Комп'ютерна інженерія»:

 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Комп'ютерна графіка
 • Дискретна математика та комп'ютерна логіка
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Комп'ютерна електроніка
 • Електрорадіовимірювання
 • Основи програмування
 • Комп'ютерна схемотехніка
 • Архітектура комп'ютерів
 • Операційні системи
 • Системне програмування
 • Комп'ютерні системи та мережі
 • Периферійні пристрої
 • Організація баз даних
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Захист інформації в комп’ютерних системах
 • Веб-дизайн та веб-програмування
 • Економіка підприємств ІТ-галузі

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики проходять в комп'ютерних лабораторіях коледжу. Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на провідних підприємствах, у банківських установах, державних службах та приватних фірмах нашого міста та Одеської області.

Перелік навчальних практик студентів спеціальності «Комп'ютерна інженерія»:

 • навчальна практика з інформаційних технологій
 • електрорадіомонтажна навчальна практика 
 • навчальна практика з програмування
 • навчальна практика з комп'ютерної схемотехніки
 • навчальна практика з обслуговування комп'ютерних систем і мереж

Первинні посади, що може займати випускник:
Може працювати в державних та приватних установах, займаючи такі посади:

 • технік з обчислювальної техніки;
 • помічник системного адміністратора;
 • технік-програміст;
 • веб-розробник;
 • електронщик;
 • системотехнік.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації у галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія» або спорідненою їй. Найчастіше наші випускники продовжують освіту в таких закладах як Одеська академія зв'язку ім. Попова, Одеський національний політехнічний університет, Одеська національна академія харчових технологій, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова, Київський національний університет біоресурсів і природокористування.

Схожі матеріали (за тегом)

Детальніше в цій категорії: 121 "Інженерія програмного забезпечення" »