Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійна програма: "Фінанси, банківська справа та страхування"

Назва освітньо-професійної програми англійською мовою – FINANCE, BANKING AND INSURANCE

Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців

                                на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців

                                на основі професійно-технічної / вищої освіти – 1 рік 10 місяців

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Форма навчання: денна (очна)

Ліцензований обсяг:
денна форма – 30 осіб

Підготовку за освітньо-професійною програмою проводить:
– 
відділення менеджменту та комп'ютерних технологій
– циклова комісія фінансово-економічних дисциплін


Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – єдина економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банках, страхових компаніях, органах місцевого самоврядування,  казначейській та податковій службах), а також у фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності (у малому та середньому бізнесі, великих бізнес-структурах, сільських та міських радах, районних та обласних державних адміністраціях та ін.).

Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища,  застосовувати управлінські та аналітичні навички для оцінки фінансового стану підприємств та організацій, бюджетування та прогнозування, контролю над витрачанням грошових коштів та розробки заходів з мінімізації ризиків.

Що вмітиме випускник спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»:

В сфері діяльності  підприємства:

 • організовувати фінансову діяльність підприємства;
 • формувати  фінансову  стратегію і фінансову політику компанії;
 • розробляти  поточні фінансові плани та контролювати  їх виконання;
 • ефективно управляти прибутком і рентабельністю;
 • визначати оптимальні шляхи та напрямки інвестиційної діяльності підприємства;
 • аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства та розробляти пропозиції щодо її покращення;
 • здійснювати управління фінансовими ризиками підприємства та розробляти заходи щодо їх мінімізації;
 • забезпечувати своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності.

У сфері банківської діяльності:

 • здійснювати облік та аналіз банківських операцій;
 • здійснювати  депозитні та інші операції із залучення грошових коштів;
 • оформляти кредитні договори та угоди;
 • проводити збір та аналіз інформації про фінансовий стан клієнтів;
 • забезпечувати касове обслуговування клієнтів та проводити фінансово-економічні розрахунки.

У галузях страхування:

 • виконувати роботу з укладення і обслуговування страхових договорів;
 • аналізувати показники діяльності страхової компанії;
 • розробляти довгострокові і короткострокові фінансові плани;
 • формувати фінансові стратегії залежно від фінансового стану страховика;
 • виконувати операції з перестрахування.

Первинні посади, що може займати випускник:

Може працювати в державних та приватних установах, банках, страхових компаніях, займаючи такі посади:

 • фахівець в галузі фінансів та торгівлі
 • дилер (біржові торгівці за свій рахунок) та брокер (посередник) із заставних та фінансових операцій
 • агент страховий
 • інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
 • інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей
 • інспектор кредитний
 • інспектор обмінного пункту
 • інші технічні фахівці в галузі управління
 • інспектор-ревізор
 • ревізор
 • інспектор з інвентаризації
 • інспектор податкової служби
 • інспектор з контролю за цінами
 • ревізор-інспектор податковий

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» або спорідненою їй в  Одеському національному університеті ім. І.І.Мечнікова, Одеському економічному університеті, Національному університеті "Одеська політехніка", Одеському національному технологічному університеті, Київському національному університеті біоресурсів і природокористування за інтегрованими програмами та інших закладах вищої освіти.

Схожі матеріали (за тегом)