Контакти

Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Білгород-Дністровський фаховий коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців

                                на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців

                                на основі професійно-технічної / вищої освіти – 1 рік 10 місяців

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Форма навчання: денна (очна)


Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – єдина економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банках, страхових компаніях, органах місцевого самоврядування,  казначейській та податковій службах), а також у фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності (у малому та середньому бізнесі, великих бізнес-структурах, сільських та міських радах, районних та обласних державних адміністраціях та ін.).

Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища,  застосовувати управлінські та аналітичні навички для оцінки фінансового стану підприємств та організацій, бюджетування та прогнозування, контролю над витрачанням грошових коштів та розробки заходів з мінімізації ризиків.

Що вмітиме випускник спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»:

В сфері діяльності  підприємства:

 • організовувати фінансову діяльність підприємства;
 • формувати  фінансову  стратегію і фінансову політику компанії;
 • розробляти  поточні фінансові плани та контролювати  їх виконання;
 • ефективно управляти прибутком і рентабельністю;
 • визначати оптимальні шляхи та напрямки інвестиційної діяльності підприємства;
 • аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства та розробляти пропозиції щодо її покращення;
 • здійснювати управління фінансовими ризиками підприємства та розробляти заходи щодо їх мінімізації;
 • забезпечувати своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності.

У сфері банківської діяльності:

 • здійснювати облік та аналіз банківських операцій;
 • здійснювати  депозитні та інші операції із залучення грошових коштів;
 • оформляти кредитні договори та угоди;
 • проводити збір та аналіз інформації про фінансовий стан клієнтів;
 • забезпечувати касове обслуговування клієнтів та проводити фінансово-економічні розрахунки.

У галузях страхування:

 • виконувати роботу з укладення і обслуговування страхових договорів;
 • аналізувати показники діяльності страхової компанії;
 • розробляти довгострокові і короткострокові фінансові плани;
 • формувати фінансові стратегії залежно від фінансового стану страховика;
 • виконувати операції з перестрахування.

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»:

 • Економічна теорія
 • Економічна інформатика та комп'ютерні технології
 • Економіка підприємства
 • Банківські операції
 • Податкова система
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Бюджетна система
 • Фінанси підприємств
 • Страхові послуги
 • Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах
 • Бухгалтерський облік
 • Статистика
 • Інвестування
 • Казначейська справа
 • Фінансовий ринок
 • Фінансове право

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики проходять в аудиторіях і комп'ютерних лабораторіях коледжу. 
Перелік навчальних практик студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»:

 • Навчальна практика з фінансів
 • Навчальна практика з економічної інформатики та комп'ютерної техніки
 • Навчальна практика з банківських операцій
 • Навчальна практика зі страхових послуг

Теоретичні знання студенти можуть закріпити на виробничій практиці на провідних підприємствах, у банківських установах, державних службах та приватних фірмах нашого міста та Одеської області.

Первинні посади, що може займати випускник:

Може працювати в державних та приватних установах, банках, страхових компаніях, займаючи такі посади:

 • Агент страховий
 • Брокер
 • Дилер
 • Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей
 • Інспектор
 • Інспектор цін
 • Інспектор кредитний
 • Інспектор з контролю за цінами
 • Ревізор

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» або спорідненою їй в  ЗВО III – IV рівня акредитації: Одеському національному університеті ім. І.І.Мечнікова, Одеському економічному університеті, Одеському національному політехнічному університеті, Одеському національному технологічному університеті, Київському національному університеті біоресурсів і природокористування.

Схожі матеріали (за тегом)