Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Забезпечення практичного навчання за ОПП

Забезпечення практичного навчання за ОПП (072)

Наскрізна програма практик


Навчальна практика з фінансів


Під час навчальної практики з фінансів здобувачі освіти шляхом вирішення виробничо-ситуаційних завдань закріплюють теоретичні знання та ознайомлюються з професійними вимогами до фінансиста, специфікою майбутньої професії та зі сферами подальшої професійної діяльності.

View the embedded image gallery online at:
http://bdkpbkt.org.ua/pract-edu-opp-072#sigProId95198137c0


Навчальна практика з економічної інформатики та комп'ютерної техніки


Метою практики є формування вмінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій для розв’язання практичних задач за профілем майбутньої спеціальності та аналізу і використання інформації.

View the embedded image gallery online at:
http://bdkpbkt.org.ua/pract-edu-opp-072#sigProIddcb7d3b821


Навчальна практика з банківських операцій


Після проходження практики здобувачі освіти набувають практичних навичок складання первинних документів, облікових регістрів та фінансової звітності банківських установ та підприємств, а також проведення аналізу витрат, доходів та фінансових результатів банківських установ та підприємств.

View the embedded image gallery online at:
http://bdkpbkt.org.ua/pract-edu-opp-072#sigProIda01910c826


Навчальна практика зі страхових послуг


Основними завданнями навчальної практики зі страхових послуг є вивчення досвіду страхових компаній, закріплення і розширення теоретичних знань здобувачів освіти, отриманих в процесі навчання та удосконалення навичок збирання, аналізу та систематизації інформаційно-аналітичних матеріалів.

View the embedded image gallery online at:
http://bdkpbkt.org.ua/pract-edu-opp-072#sigProId801c87e568


Виробнича практика


Завданням виробничої практики є ознайомлення здобувачів фахової передвищої освіти із специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних і спеціальних дисциплін, передбачених навчальним планом. Місцем проведення практичної підготовки можуть бути підприємства (організації, установи) різних галузей економіки України, банки, страхові компанії, а також профільні підприємства інших країн.

View the embedded image gallery online at:
http://bdkpbkt.org.ua/pract-edu-opp-072#sigProId98aada0f3a


Меморандуми про співпрацю