Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Положення щодо органцізації освітнього процесу

Положення щодо органцізації освітнього процесу

 

Положення про проведення директорських контрольних робіт

Положення про огранізацію інклюзивного навчання

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про практичну підготовку здобувачів освіти

Положення про проведення державної атестації здобувачів освіти

Правила признечення академічних стипендій

Тимчасовий порядок проведння практичної підготовки здобувачів освіти

Положення про академічну мобільність

Положення про атестацію здобувачів освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищьої освіти

Положення про державну підсумкову атестацію здобувачів освіти

Положення про навчання за індивідуальним графіком

Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консульнивну та соціальну підтримку здобувачів освіти

Положення про проведення внутрішньосеместрової проміжної атестації здобувачів освіти

Порядок визначення результатув навчання здобувачів освіти

Положення про апеляційні комісії для розгляду апеляцій здобувачів освіти

Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів освіти