Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Організація освітнього процесу

Організація освітнього процесу

Освітній процес у Коледжі − це інтелектуальна, творча діяльність, що здійснюється через систему науково-методичних і педагогічних заходів, спрямована на передачу, засвоєння, примноження, використання знань, умінь, інших компетентностей у осіб, які навчаються, на формування гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес базується на принципах відкритості, доступності, єдності та наступності освітнього процесу,  безперервності, гнучкості та прогностичності, гуманізму, демократизму та пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей,  національної спрямованості, міжнародної інтеграції, незалежності від втручання будь-яких політичних партій та громадських і релігійних організацій.

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в коледжі є Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», стандарти фахової передвищої освіти, інші акти законодавства України з питань освіти, Положення про організацію освітнього процесу у «Білгород-Дністровському коледжі природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій».

 

форми навчання button

атестація button

дпа button