Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Форми навчання

Форми навчання

Здобувати фахову передвищу освіту можна на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти.

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти професійного спрямування.

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами відповідно до галузей знань і спеціальностей.

Терміни навчання визначаються стандартами фахової передвищої освіти.

Формами здобуття фахової передвищої освіти у Коледжі є денна, заочна та дистанційна.

Денна форма навчання є основною формою здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та отримання кваліфікації з відривом від виробництва.

Заочна форма навчання є формою здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та отримання кваліфікації без відриву від виробництва.

Дистанцiйне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та здобувачів освіти на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Передбачає здобуття освіти без фізичної присутності здобувачів у закладі освіти.