Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

192 Будівництво та цивільна інженерія

192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 2 роки 10 місяців

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Форма навчання: денна / заочна


Будівельник -  це покликання, нескінченна творчість і пошук. Будівельники були та будуть потрібні в усі часи, завжди, скрізь, усюди.

Ви не знаєте з чого та як будують будинки? Саме цього вас навчатимуть у коледжі. Ви здивуєтесь, коли зрозумієте, що будівельні конструкції  - це знайомий конструктор Lego, з яким ви, вірогідно, грались у дитинстві! Ви дізнаєтесь, що цегла виконана з глини, в бетоні та склі є пісок і ще багато чого цікавого.

Протягом навчання вас чекають цікаві іспити у вигляді курсових проектів, під час виконання яких ви навчитеся робити розрахунки та проектувати надійні будівлі будь-якого стилю та призначення. Ви опануєте використання спеціалізованих інструментів будівельника, зможете підбирати будівельні матеріали для проєктів, читати креслення та виконувати власні проєкти. В результаті навчання здобудете професію, що є затребуваною не лише в Україні, але й за її межами.

Що знатиме та вмітиме випускник, фаховий молодший бакалавр:

Розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні завдання у сфері будівництва та цивільної інженерії.

Вміти використовувати сучасні технології зі створення, експлуатації, реконструкції та ремонту об’єктів будівництва, інженерних систем та технологічних процесів; розробляти креслення на різних стадіях проектування, застосовувати програмні засоби комп’ютерної графіки, проектувати будівлі і споруди, в тому числі з використанням програмних систем комп’ютерного проєктування. Виконувати техніко-економічні обґрунтування вибору конструкцій будівель і споруд,  розробляти технічну документацію, складати та виконувати розрахунки  кошторисів на будівництво об’єкту.

Фаховий молодший бакалавр здатен виконувати інженерне обстеження  конструкцій, складати робочі креслення та  розрахунки з підсилення та заміни конструктивних  елементів, перепланування, добудови та надбудови  будівель. Використовуючи діючі будівельні норми і стандарти, вміє виконувати основні геодезичні роботи, підбирати для виконання будівельно-монтажних робіт електрообладнання в будівництві, комплекти машин, механізмів і засобів малої механізації.

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»:

 • Інженерне креслення
 • Будівельне матеріалознавство
 • Інженерна геодезія
 • Будівельні конструкції (курсові проекти з будівельних конструкцій)
 • Будівельна техніка
 • Будівельна механіка
 • Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель
 • Технологія і організація будівельного виробництва (курсові проекти з технології і організації будівельного виробництва)
 • Основи розрахунку будівельних конструкцій (курсовий проект з основ розрахунку будівельних конструкцій)
 • Системи автоматизованого проектування
 • Економіка будівництва

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики  проходять в майстернях, аудиторіях та на геодезичному полігоні коледжу. 

Теоретичні знання студенти закріплюють на технологічній та переддипломній практиках на базових підприємствах нашого міста та Одеської області державної та приватної форм власності.

На практичному навчанні студенти працюють в майстернях коледжу за різними технологічними процесами вивчаючі штукатурні, мулярні, теслярські роботи (практика «робоча професія»). На геодезичній практиці студенти навчаються  виконувати виміри за допомогою геодезичних приладів та інструментів, будувати топографічні плани, виконувати горизонтальну та вертикальну прив’язку запроектованих будівель.

Випускники коледжу працюють  в проектно-конструкторських організаціях, управліннях будівництва та архітектури,житлово-комунальних організаціях , на будівельних майданчиках на посадах:

 • технік-будівельник,
 • технік-доглядач,
 • доглядач будови,
 • технік-проєктувальник,
 • технік з підготовки виробництва тощо.

Продовження навчання:

Випускники коледжу можуть  продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Будівництво»  в Одеській державній академії будівництва та архітектури та інших навчальних закладах України.

Схожі матеріали (за тегом)