Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Силабуси

Силабуси дисциплін (192)

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

1 курс

Основи правознавства
Основи комп'ютерних технологій
Вступ до спеціальності

2 курс

Історія української державності
Вища математика
Основи економічної теорії

Інженерне креслення
Будівельні конструкції
Будівельне матеріалознавство
Інженерна геодезія
Основи комп’ютерних технологій
Екологія галузі
Навчальна геодезична практика
Навчальна практика в майстернях

3 курс

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Теоретична механіка
Опір матеріалів
Метрологія і стандартизація
Будівельна механіка
Будівельна техніка
Основи систем автоматизованого проектування
Технологія і організація будівельного виробництва
Основи філософських знань
Електротехніка в будівництві
Соціологія
Санітарно-технічне обладнання будівель
Основи розрахунку будівельних конструкцій
С/г будівлі та споруди для фермерських господарств
Навчальна практика з отримання робітничих професій

4 курс

Фізичне виховання
Охорона праці в будівництві
Економіка будівництва
Технологія і організація будівельного виробництва
Основи підприємництва та управлінської діяльності
Безпека життєдіяльності
Ціноутворення в будівництві
Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель
Виробнича база будівництва
Технологічно-виробнича практика
Переддипломна практика