Головна

Новини

Про коледж

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Забезпечення практичного навчання за ОПП

Білгород-Дністровський фаховий коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій

Забезпечення практичного навчання за ОПП (191)

Забезпечення практичного навчання за ОПП "Архітектура та містобудування" 

Основне завдання коледжу - підготовка студентів до практичної діяльності на виробництві.

У роботі спеціаліста важливе місце посідають уміння та здатність використовувати знання в умовах, що постійно змінюються.

Спеціаліст повинен уміти планувати свою роботу,  приймати оперативні рішення на основі аналізу ситуацій, що склалися, контролювати хід і наслідки своєї праці.

Практика студентів повинна бути безперервною протягом усього періоду навчання.

Трудова діяльність потребує інтеграції знань, одержаних з різних навчальних дисциплін, об'єднання їх у конкретній праці. На це й повинно бути спрямоване послідовно організоване практичне навчання, яке реалізу­ється на міждисциплінарних практичних заняттях, у курсовому проектуванні, в процесі виробничої практики.

Основною документацією щодо організації практик є "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 № 93, графік навчальних та виробничих практик, робочі програми з видів практики.

Перелік практик, відповідно до навчального плану для підготовки спеціальності 191 Архітектура та містобудування:

Навчальна практика

 Виробнича практика

Виробничо-технологічна та переддипломна практики проводяться в умовах виробництва.