Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Забезпечення практичного навчання за ОПП

Забезпечення практичного навчання за ОПП (191)

Забезпечення практичного навчання за ОПП "Архітектура та містобудування" 

Основне завдання коледжу - підготовка студентів до практичної діяльності на виробництві.

У роботі спеціаліста важливе місце посідають уміння та здатність використовувати знання в умовах, що постійно змінюються.

Спеціаліст повинен уміти планувати свою роботу,  приймати оперативні рішення на основі аналізу ситуацій, що склалися, контролювати хід і наслідки своєї праці.

Практика студентів повинна бути безперервною протягом усього періоду навчання.

Трудова діяльність потребує інтеграції знань, одержаних з різних навчальних дисциплін, об'єднання їх у конкретній праці. На це й повинно бути спрямоване послідовно організоване практичне навчання, яке реалізу­ється на міждисциплінарних практичних заняттях, у курсовому проектуванні, в процесі виробничої практики.

Основною документацією щодо організації практик є "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 № 93, графік навчальних та виробничих практик, робочі програми з видів практики.

Перелік практик, відповідно до навчального плану для підготовки спеціальності 191 Архітектура та містобудування:

Навчальна практика

 Виробнича практика

Виробничо-технологічна та переддипломна практики проводяться в умовах виробництва.