Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Робочі програми

Робочі програми дисциплін (191)

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування

1 курс

Основи правознавства
Основи економічної теорії

Малюнок і живопис
Вступ до спеціальності

2 курс

Історія української державності
Основи вищої математики
Основи технічної механіки
Малюнок і живопис
Архітектурна графіка та кольороведення
Конструкції будівель і споруд
Екологія галузі
Архітектурне матеріалознавство
Креслення та основи нарисної геометрії
Навчальна практика з креслення
Навчальна практика з малюнку
Навчальна проектна практика по спеціальності

3 курс

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Малюнок і живопис

Макетування та основи архітектурної композиції
Архітектурне проектування
Історія архітектури
Архітектурні деталі і обладнання інтер'єрів
Соціологія
Основи філософських знань
Інженерне обладнання будівель
Безпека життєдіяльності
Комп'ютерне проектування і архітектурний дизайн
Основи геодезії
Навчальна практика геодезична
Навчальна практика з живопису
Навчальна практика макетна

4 курс

Фізичне виховання
Малюнок і живопис

Планування і благоустрій населених міст
Архітектурне проектування
Основи реконструкції та реставрації
Основи розрахунку будівельних конструкцій
Основи економіки будівництва
Охорона праці в будівництві
Основи технології і організації будівельного виробництва
Технологічно-виробнича практика
Переддипломна практика