Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Спорт

Кабінет історії України

История


Кабінет української мови

 Укр яз.jpg


 

Кабінет іноземної мови

Иняз


 

Кабінет екології

Экология


 

Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності

Охрана труда


 

Кабінет суспільно-правових дисциплін

Право


 

Кабінет вищої математики

Вышмат


 

Кабінет економічних дисциплін

Экономика


 

Кабінет облікових дисциплін

Учёт


 

Кабінет фінансових дисциплін

Финансы


 

Спортивний зал

Спортзал


 

Лабораторія інформатики та комп'ютерної техніки

Информатика


 

Наскрізна програма практик


Навчальна практика з фінансів


Під час навчальної практики з фінансів здобувачі освіти шляхом вирішення виробничо-ситуаційних завдань закріплюють теоретичні знання та ознайомлюються з професійними вимогами до фінансиста, специфікою майбутньої професії та зі сферами подальшої професійної діяльності.


Навчальна практика з економічної інформатики та комп'ютерної техніки


Метою практики є формування вмінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій для розв’язання практичних задач за профілем майбутньої спеціальності та аналізу і використання інформації.


Навчальна практика з банківських операцій


Після проходження практики здобувачі освіти набувають практичних навичок складання первинних документів, облікових регістрів та фінансової звітності банківських установ та підприємств, а також проведення аналізу витрат, доходів та фінансових результатів банківських установ та підприємств.


Навчальна практика зі страхових послуг


Основними завданнями навчальної практики зі страхових послуг є вивчення досвіду страхових компаній, закріплення і розширення теоретичних знань здобувачів освіти, отриманих в процесі навчання та удосконалення навичок збирання, аналізу та систематизації інформаційно-аналітичних матеріалів.


Виробнича практика


Завданням виробничої практики є ознайомлення здобувачів фахової передвищої освіти із специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних і спеціальних дисциплін, передбачених навчальним планом. Місцем проведення практичної підготовки можуть бути підприємства (організації, установи) різних галузей економіки України, банки, страхові компанії, а також профільні підприємства інших країн.


Меморандуми про співпрацю

 

Сторінка 1 із 2