Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Матеріально-технічна база забезпечення ОПП

Матеріально-технічна база спеціальності (193)

Матеріальна база складається з відповідних навчальних і лабораторних приміщень, обладнаних необхідними установками і приладами, які забезпечують потрібний рівень підготовки фахових молодших бакалаврів.

Перелік аудиторій, які використовуються для підготовки за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»:

 1. Інженерне креслення
 2. Архітектурне проектування
 3. Будівельне матеріалознавство
 4. Інженерна геодезія
 5. Економічних дисциплін
 6. Суспільно - правових дисциплін
 7. Інформатика та комп' ютерна техніка
 8. Будівельні конструкції
 9. Лабораторія випробування будівельних матеріалів
 10. Планування та благоустрій населених міст
 11. Малюнок та живопис
 12. Основи розрахунку будівельних конструкцій
 13. Технологія та організація будівельного виробництва
 14. Технічна механіка
 15. Електротехніка в будівництві
 16. Холи
 17. Кабінет завідувачки відділенням

В кожній аудиторії зібрані методичні матеріали, інформаційно-довідкова література, якою постійно користуються студенти при виконанні розрахунково - проєктувальних робіт.

Матеріально-технічна база складається з сучасного обладнання, що забезпечує підготовку фахових молодших бакалаврів спеціальностей. В лабораторіях забезпечується можливість проведення всіх лабораторних занять. Навчальний процес повністю забезпечений технічними засобами, в тому числі інтерактивними.

Студентам та викладачам надана можливість доступу до глобальної інформаційної системи «Internet», використання електронних підручників та навчальних програм. На території навчального закладу працює безкоштовній інтернет за технологією Wi-Fi.

Всі лабораторні роботи та практичні заняття забезпечені потрібним обладнанням, приладами, інструментом, лабораторним посудом.

Для підвищення якості проведення навчальних занять, виконання розрахункових, курсових та дипломних проектів, отримання навичок в роботі з прикладними програмами використовуються комп'ютерні аудиторії.