Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Робочі програми

Робочі програми дисциплін (193)

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

1 курс

Основи правознавства
Основи економічної теорії
Основи комп’ютерних технологій

Вступ до спеціальності

2 курс

Історія української державності
Основи вищої математики
Геодезія

Геодезичні прилади
Топографічне та землевпорядне креслення
Основи комп’ютерних технологій
Екологія галузі
Інженерна та комп'ютерна графіка
Навчальна практика геодезична (теодолітне знімання)
Навчальна практика геодезична (нівелювання)
Навчальна практика геодезична (мензульне знімання)

3 курс

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Земельний кадастр

Землевпорядне проектування
Земельне право
Геодезичні роботи при землеустрої
Основи картографування
Соціологія
Основи філософських знань
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Метрологія і стандартизація
Фотограмметрія
Основи грунтознавства та геології
Основи будівельної справи
Навчальна практика геодезична (тахеометричне знімання)
Навчальна практика з фотограмметрії
Навчальна практика з перенесення проекту в натуру
Навчальна практика з рішення виробничих ситуаційних задач

4 курс

Фізичне виховання
Проектування шляхів сполучення

Інженерна підготовка та благоустрій територій
Земельний кодекс України
Будівлі і споруди
Економіка, організація землевпорядного виробництва
Грошова оцінка земель і нерухомості
Комп'ютерізація землевпорядного виробництва
Технологічно-виробнича практика
Переддипломна практика