Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Спеціальності

193 "Геодезія та землеустрій"

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 2 роки 10 місяців

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою

Форма навчання: денна


Землевпорядник — це фахівець, який володіє знаннями про земельне право, земельний кадастр, землевпорядкування та управління земельними ресурсами, має відповідну освіту та належну кваліфікацію.

Підготовку фахівців у галузі геодезії та землеустрою орієнтовано на сучасні технології, що передбачає поглиблене вивчення новітніх методів знімання земної поверхні за допомогою супутникових навігаційних приладів (GNSS-технологій), а також сучасних геоінформаційних систем і засобів цифрового картографування.

Юридичний супровід геодезії, землеустрою та кадастру потребує дотримання норм земельного права та застосування відповідних нормативно-правових актів України. Під час навчання студенти набувають глибоких знань з економіки, організації виробництва і менеджменту у сфері землеустрою.

Що знатиме та вмітиме випускник землевпорядник:

У процесі своєї професійної діяльності фахівці мають виконувати топографо-геодезичні та кадастрові роботи, планувати використання земель, обґрунтовувати та забезпечувати охорону навколишнього середовища, здійснювати нормативну й експертну грошову оцінку земель і нерухомості, розробляти документацію із землеустрою, вирішувати земельні спори тощо.

Фахівці з геодезії та землеустрою завжди мають попит на ринку праці України. Це стосується інженерів-землевпорядників, діяльність яких пов’язана із землеустроєм. Добрі перспективи працевлаштування мають інженери-геодезисти, які виконують інженерно-геодезичне забезпечення будівництва та геодезичний супровід об’єктів будь-якого призначення, що розташовані на, над і під поверхнею Землі.

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Геодезія та землеустрій»: 

 • Топографічне та землевпорядне креслення
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Геодезичні прилади
 • Геодезія
 • Комп’ютерізація землевпорядного виробництва
 • Земельний кадастр
 • Землевпорядне проектування
 • Земельне право
 • Економіка, організація землевпорядного виробництва
 • Основи ґрунтознавства та геології
 • Геодезичні роботи при землеустрої
 • Метрологія і стандартизація
 • Фотограмметрія
 • Інженерна підготовка та благоустрій території
 • Грошова оцінка земель і нерухомості
 • Проектування шляхів сполучення
 • Основи картографування
 • Земельний кодекс України
 • Будівлі і споруди
 • Планування та розвиток земель населених пунктів
 • Історія земельних відносин і землеустрою
 • Основи будівельної справи

 Як проходить практичне навчання:

На практичному навчанні студенти працюють на геодезичному полігоні коледжу,  де проходять навчальні практики:

 • Геодезична (теодолітне знімання)
 • Геодезична (нівелювання та мензульне знімання)
 • З фотограмметрії
 • З сучасних технологій у землеустрої
 • З перенесення проекту в натуру
 • З рішення виробничих ситуаційних задач

Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на базових підприємствах нашого міста та Одеської області, а саме:

ПП "Альфа-Проект-Сервис", 

ТОВ "Константа Юг-Сервіс", м. Білгород-Дністровський 

ПП "УкрПроект-Строй-Сервис

ПП "АККЕРМАН ПРОЕКТ"

ТОВ «Земагросервіс»;

ЦНАП Білгород-Дністровської міської ради, та ін…

Первинні посади,  що може займати випускник:
Може працювати в  землевпорядних та геодезичних підприємствах; в містобудівних проектних, будівельних та водогосподарських організаціях; державній інспекторській службі з охорони та використання земель, підприємствах, що розробляють та впроваджують геоінформаційні системи на посадах:

 • технік-землевпорядник;
 • технік-геодезист;
 • технік-картограф;
 • технік-топограф;
 • техніко- топограф кадастровий;
 • технік-проектувальник в територіальних органах земельних ресурсів.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Геодезія та землеустрій», зокрема в Одеській державній академії будівництва та архітектури, Одеському  державному аграрному університеті, Миколаївському міжнародному класичному університеті  «Україна».

Схожі матеріали (за тегом)