Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Спеціальності

073 "Менеджмент"

Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 5 місяців

                                на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 5 місяців

                                на основі професійно-технічної / вищої освіти – 2 роки 5 місяців

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з менеджменту

Форма навчання: денна (очна)


В сучасних умовах інтенсивного економічного розвитку та інформатизації управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів.

Конкуренція у бізнесі та суспільстві вимагає від кожної організації мати особу, яка спроможна реалізовувати матеріальні та трудові ресурси якомога більш ефективно на користь своєї організації та кожного її співробітника. Це і є основний зміст діяльності сучасного менеджера.

Що знатиме та вмітиме випускник спеціальності "Менеджмент":

 • визначати та описувати характеристики організації;
 • аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища;
 • визначати перспективи розвитку організації;
 • управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту;
 • діяти соціально відповідально і свідомо;
 • планувати діяльність організації та управляти часом;
 • працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань;
 • оцінювати виконані роботи;
 • організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
 • спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами;
 • виконувати роботу індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера;
 • розробляти бізнес-план та здійснювати контроль за його реалізацією;
 • керувати (доведення інструкцій і повноважень), організовувати та оцінювати роботу підлеглих;
 • приймати участь у процесі прийому, підбору та допомоги в професійно-кваліфікаційному зростанні працівників;
 • проводити переговори, бесіди з клієнтами;
 • проводити презентації.

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Менеджмент»:

 • Етика ділового спілкування
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Комерційне право
 • Менеджмент
 • Діловодство
 • Організація виробництва
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 • Статистика
 • Економічний аналіз
 • Фінанси підприємства
 • Маркетинг
 • Основи підприємництва
 • Гроші та кредит
 • Основи зовнішньо-економічної діяльності
 • Страхування
 • Основи корпоративного управління
 • Податкова система

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики  проходять в аудиторіях та комп'ютерних лабораторіях коледжу. Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на базових підприємствах, у банківських установах, державних службах та приватних фірмах нашого міста та Одеської області.

Перелік навчальних практик студентів спеціальності "Менеджмент":

 • з діловодства
 • з комп’ютерної техніки
 • з організації виробництва
 • з бухгалтерського обліку (1С)
 • з маркетингу
 • з менеджменту
 • виробнича практика

 Первинні посади, що може займати випускник:
Може працювати в державних та приватних установах, займаючи посади:

 • керівників суб’єктів господарювання різної форми власності;
 • керівників структурних підрозділів підприємств та об’єднань різних галузей економіки;
 • адміністраторів, маркетологів;
 • менеджерів об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • економістів;
 • консультантів та касирів;
 • страхових агентів та брокерів;
 • менеджерів з персоналу.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Менеджмент» і найчастіше наші випускники продовжують освіту в таких закладах як Одеська національна академія харчових технологій, Одеський державний економічний університет, Одеський державний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Національний Університет Кораблебудування імені Адмірала Макарова.

Схожі матеріали (за тегом)