Головна

Новини

Про коледж

Абітурієнту

Студенту

Викладачу

Контакти

Навчальна частина

 • Відділення "Менеджменту та комп'ютерних технологій"
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • 073 Менеджмент
  • 121 Інженерія програмного забезпечення
  • 123 Комп'ютерна інженерія
 • Відділення "Природокористування"
  • 101 Екологія
  • 201 Агрономія
 • Відділення "Будівництва та архітектури"
  • 191 Архітектура та містобудування
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія
  • 193 Геодезія та землеустрій
Спеціальності

Білгород-Дністровський фаховий коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій

201 "Агрономія"

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 2 роки 10 місяців

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з агрономії

Форма навчання: денна / заочна


Професія агронома - одна з найпотрібніших, трудомістких і відповідальних професій, пов'язаних з вирішенням однієї з глобальних проблем людства - проблеми забезпечення продуктами харчування та сировиною для промисловості. Задача агронома полягає в тому, щоб створювати найкращі умови для постійного підвищення родючості ґрунту і росту врожаю. Потрібно багато знати і звісно любити цю не легку працю.

Що знатиме та вмітиме випускник агротехнік:

Агротехнік - випускник нашого коледжу - знає та розуміє основні задачі ґрунтознавства та землеробства у підвищенні валових зборів продукції рослинництва і захисту ґрунтів та навколишнього середовища; склад та властивості ґрунту як екологічного вразливої системи; види родючості ґрунту, шляхи раціонального використання та відтворення його родючості, основні закони наукового землеробства; біологічні особливості та класифікація бур’янів, методику з обліку забур’яненості посівів та засміченості ґрунтів насінням бур’янів; заходи боротьби з бур’янами; теоретичні основи енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту; систему заходів боротьби з ерозією ґрунту; сучасні інтенсивні системи землеробства; елементи систем землеробства, операції та прийоми обробітку ґрунту.

Випускники вміють визначати гранулометричний склад, фізичні, фізико-механічні та хімічні властивості ґрунту; встановлювати тип ґрунтоутворення за природно-кліматичними факторами; оцінювати екологічний стан ґрунтів за даними аналізів; розробляти агроекологічні моделі родючості ґрунтів. розпізнавати бур’яни і розробляти комплекс заходів боротьби; проектувати систему обробітку ґрунту під основні культури; здійснювати контроль якості польових робіт; проводити польове обстеження посіві; визначати необхідність проведення агротехнічних робіт та проводити контроль за якістю їх виконання.

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Агрономія»:

 • Ботаніка
 • Фізіологія рослин з основами мікробіології
 • Ґрунтознавство
 • Землеробство
 • Агрохімія
 • Агрометеорологія
 • Основи екології
 • Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва
 • Економіка сільського господарства
 • Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва
 • Захист рослин
 • Насінництво і селекція
 • Плодоовочівництво
 • Технологія виробництва продукції рослинництва(виконується курсова робота)
 • Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
 • Організація і планування діяльності аграрних формувань(виконується курсова робота)
 • Основи охорони праці
 • Основи бухгалтерського обліку і фінансування
 • Основи підприємництва та маркетингу
 • Основи тваринництва і бджільництва
 • Основи дослідницької справи
 • Сільськогосподарська меліорація
 • Кормовиробництво
 • Основи геодезії та землевпорядкування

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики  проходять в майстернях, аудиторіях та навчальному господарстві коледжу. Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на базових підприємствах нашого міста та Одеської області.

Перелік навчальних практик студентів спеціальності "Агрономія":

 • Ознайомлювальна
 • Ботаніка
 • Землеробство
 • Захист рослин
 • Агрохімія
 • ТВПР
 • Плодоовочівництво
 • Кормовиробництво
 • Насінництво
 • РП озеленення
 • РП тракторист-машиніст
 • РП майстер-обрізувач
 • Комп’ютеризація
 • Програмування галузі
 • Технологічна практика
 • Переддипломна практика

 Первинні посади, що може займати випускник:

Після закінчення навчання за напрямом «Агрономія» випускники є підготовленими до роботи в галузі економіки: сільське господарство та лісове господарство, рослинництво, вирощування зернових, технічних та інших культур, овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників, вирощування фруктів, ягід, культур для виробництва напоїв і прянощів, змішане сільське господарство, надання послуг у галузі рослинництва і тваринництва, облаштування ландшафту.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Агрономія», зокрема Одеський державний аграрний університет (ОДАУ), Уманський національний університет садівництва (УНУС), Миколаївський державний аграрний університет(МДАУ), Національний Університет Біоресурсів і природокористування України (НУБіП).

Схожі матеріали (за тегом)

Детальніше в цій категорії: « 193 "Геодезія та землеустрій" 101 "Екологія" »