Головна

Новини

Про коледж

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Спеціальності

Білгород-Дністровський фаховий коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій

192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 2 роки 10 місяців

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Форма навчання: денна / заочна


Будівельник -  це покликання, нескінченна творчість і пошук. Будівельники були та будуть потрібні в усі часи, завжди, скрізь, усюди.

«Що нам варто будинок побудувати: намалюємо - будемо жити!», - відомий вислів, але далекий від дійсності, адже грамотний будівельник знає, що будинок насамперед повинен бути надійним.

Ви не знаєте з чого та як будують будинки? Саме цього вас навчатимуть у коледжі. Ви здивуєтесь, коли зрозумієте, що будівельні конструкції  - це знайомий конструктор Lego, з яким ви вірогідно грались у дитинстві! Ви дізнаєтесь, що цегла робиться з глини, в бетоні та склі є пісок і ще багато чого цікавого.

Протягом навчання вас чекають цікаві іспити у вигляді курсових проектів, під час виконання яких ви навчитеся робити розрахунки та проектувати надійні будинки будь-якого стилю та призначення. Ви опануєте використання спеціалізованих інструментів інженера-будівельника, навчитеся підбирати будівельні матеріали для проектів, читати проектні креслення та виконувати власні вручну та за допомогою сучасних комп’ютерних програм. В результаті навчання ви здобудете професію, що є затребуваною не лише в Україні, але й за її межами.

Що знатиме та вмітиме випускник технік-будівельник:

Технік-будівельник здатен розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні завдання у сфері будівництва та цивільної інженерії, що характеризуються комплексністю і системністю на основі застосування основних теорій та методів фундаментальних та прикладних наук.

Випускник технік-будівельник вміє розробляти і використовувати сучасні технології зі створення, експлуатації, реконструкції та ремонту об’єктів будівництва, інженерних систем та технологічних процесів; використовувати креслення на різних стадіях проектування, застосовувати програмні засоби комп’ютерної графіки, проектувати будівлі і споруди, в тому числі з використанням програмних систем комп’ютерного проектування. Виконувати техніко-економічні обґрунтування конструкцій будівель і споруд,  розробляти технічну документацію на проекти та їх елементи, складати та виконувати розрахунки  кошторисів на будівництво об’єкту.

Технік-будівельник здатен виконувати інженерне обстеження  конструкцій, складати робочі креслення та  розрахунки з підсилення та заміни конструктивних  елементів, перепланування, добудови та надбудови  будівель. Використовуючи діючі будівельні норми і стандарти, вміє виконувати основні геодезичні роботи, підбирати для виконання будівельно-монтажних робіт електрообладнання у будівництві, комплекти машин, механізмів і засобів малої механізації.

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»:

 • Інженерне креслення
 • Будівельні конструкції (курсові проекти з цивільних та виробничих будівель)
 • Будівельне матеріалознавство
 • Інженерна геодезія
 • Будівельна техніка
 • Метрологія і стандартизація
 • Будівельна механіка
 • Основи розрахунку будівельних конструкцій (курсовий проект з розрахунку конструкцій цивільних та виробничих будівель)
 • Економіка будівництва (курсова робота з визначення кошторису будівель)
 • Технологія і організація будівельного виробництва (курсові проекти з технології та організації будівельного виробництва)
 • Санітарно-технічне обладнання
 • Електротехніка
 • Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель і споруд
 • Основи управління і підприємницької діяльності
 • Виробнича база
 • Інформаційні технології в будівництві

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики  проходять в майстернях, аудиторіях та геодезичному полігоні коледжу.

Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на базових підприємствах нашого міста та Одеської області, а саме: КП «Підрядна спеціалізована господарська ремонтна будівельна дільниця», ООО «Регіонбуд ПБ» м.Одеса, ПРаТ  «Придунайський» м.Рені, Шабо ОО  «ПТК Шабо» с.Шабо, ПП «Дністровець» м.Білгород-Дністровський, МП «Світязь» м. Білгород-Дністровський.

На практичному навчанні студенти працюють в майстернях коледжу за різними технологічними процесами – штукатурні, мулярні, теслярські роботи (практика робоча професія); на геодезичній практиці студенти вчяться  виконувати геодезичні виміри за допомогою геодезичних приладів та інструментів, будувати топографічні плани, виконувати горизонтальну та вертикальну прив’язку запроектованих будівель.

 Первинні посади, що може займати випускник:
Може працювати в проектно-конструкторських організаціях, управлінні будівництва та архітектури, рекламних та художніх майстернях на посадах:

 • доглядач будови;
 • кошторисник;
 • технік-будівельник;
 • технік – доглядач;
 • технік – лаборант (будівництва);
 • технік-проектувальник.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Будівництво», зокрема в Одеській державній академії будівництва та архітектури.

Схожі матеріали (за тегом)