Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Спеціальності

191 "Архітектура та містобудування"

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

                                на базі 11 класів( або ПТНЗ) – 2 роки 10 місяців

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з архітектури та містобудування

Форма навчання: денна


Архітектура - це мистецтво проектування та спорудження будівель і архітектурних ансамблів, які формують просторове середовище для життя та діяльності людей, адже архітектор - це «головний будівельник».

Архітектурне проектування цілком виправдовує тезу : «Праця повинна бути високооплачуваним хобі». 

Архітектор - це дуже цікава та дивовижна професія!

Перше, що ви навчитеся робити опановуючи спеціальність - це оформлювати свої творчі фантазії у вигляді малюнків та макетів. Протягом навчання вас чекають творчі іспити -  курсові проекти, які будуть народжені цілковито з вашої фантазії. Всі навчальні активності спрямовані на те, щоб навчити вас проектувати гармонійні будівлі різного стилю та призначення. В процесі навчання ви будете брати участь у виставках та творчих конкурсах, приймаючи безпосередню участь в їх організації; будете радіти новим пензлям, кольоровим олівцям, фарбам, аркушам і намагатися використати кожну вільну хвилину, щоб замалювати свої думки. А нагородою за сумлінне навчання та працю архітекторові є можливість бачити реальні об’єкти, побудовані за власними проектами не тільки в Україні, але й далеко за її межами!

Що знатиме та вмітиме випускник - технік з архітектурного проектування:

 Технік з архітектурного проектування здатен самостійно розробляти  ескізні  та  робочі  проекти  архітектурних  об’єктів  різного типу  згідно  функціональних,  естетичних,  конструктивно-технічних, економічних  та  інших  вимог,  з  урахуванням  норм,  регіональних особливостей  та    тенденцій  естетичного  формування просторового  середовища,  основні етапи виконання екстер’єрів та інтер’єрів житлових  та  громадських  будівель  і  споруд,  дизайну  архітектурного середовища;  має  досвід  візуалізації  та  презентації  проектних рішень.

Наш випускник вміє працювати над  проектною  документацією  архітектурно-будівельного виробництва; у складі проектної групи під керівництвом архітектора (автора проекту) він може брати участь у розробці пакету робочих  креслень,  будівель  і  споруд, виконувати розрахунково-графічну  частину  з  усіх  розділів  архітектурного проектування, виготовляти робочі креслення, користуючись сучасними методами  архітектурного проектування; здатен створювати  тривимірні  ескізи  та  віртуальну інформаційну модель конкретного архітектурного об’єкту (за допомогою програм «ArchiCAD»,  «AutoCAD») та макет об’єкту; розробляти окремі вузли та  архітектурні  деталі. 

Технік з архітектурного проектування районного або міського управління архітектури здатен готувати вихідні дані для складання  завдань  на  проектування  будівель  і  споруд,  організовувати обстеження  передпроектної  ситуації,  здійснювати  фотофіксацію,  збір  і систематизацію  додаткових  матеріалів,  перевіряти  наявність геодезичних та геологічних досліджень, формувати пакет документів, які містять необхідну  інформацію для організації процесу архітектурного проектування.

 Основні дисципліни, які вивчає в нашому коледжі студент спеціальності «Архітектура та містобудування»:

 • Креслення та основи нарисної геометрії
 • Архітектурне матеріалознавство
 • Основи геодезії
 • Малюнок та живопис
 • Конструкції будівель і споруд
 • Архітектурна графіка
 • Макетування
 • Основи архітектурної композиції
 • Кольороведення
 • Історія архітектури
 • Архітектурне проектування (курсові проекти цивільних будівель)
 • Планування  і благоустрій населених міст (курсовий проект «Житловий мікрорайон»)
 • Комп’ютерне  проектування і архітектурний дизайн
 • Основи реконструкції і реставрації
 • Основи технології та організації будівельного виробництва
 • Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів

 Як проходить практичне навчання:

Навчальні практики майбутніх архітекторів проходять в аудиторіях коледжу, а  також в історичних місцях  міста Білгород-Дністровського.

Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках у провідних установах нашого міста та Одеської області., таких як «Управління містобудування та архітектури», «Архітектурно-проектне бюро» та інших.

На практичному навчанні студенти виконують обмірювальні роботи існуючих будинків та виконують їх креслення(обмірювальна практика); малюють малі архітектурні форми міста та історичні пам’ятки ( практика з малюнку та живопису) в парках; студенти вчаться  виконувати геодезичні виміри за допомогою геодезичних приладів та інструментів, будувати топографічні плани, виконувати горизонтальну та вертикальну прив’язку запроектованих будівельна (геодезична практика); на практиці з ПЕОМ студенти навчаються робити проекти в різних спеціалізованих комп’ютерних програмах. Щоб проекти виглядали ефектно, студенти вчаться підбирати антураж та стафаж на проектній практиці та практиці з креслення.

 Первинні посади, що може займати випускник:
Може працювати в проектно-конструкторських організаціях, управління будівництва та архітектури, рекламних та художніх майстернях на посадах:

 • технік з архітектурного проектування;
 • технік – дизайнер;
 • технік-проектувальник.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Архітектура», зокрема в Одеській державній академії будівництва та архітектури.

Схожі матеріали (за тегом)