Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Силабуси

Силабуси дисциплін (123)

Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія

1 курс

Основи правознавства
Комп'ютерна дискретна математика та логіка
Соціологія
Вступ до спеціальності

2 курс

Історія української державності
Фізика
Теорія електричних та магнітних кіл
Вища математика
Алгоритми і методи обчислень
Комп’ютерна електроніка
Електрорадіовимірювання
Основи програмування
Екологія галузі
Економічна теорія
Навчальна практика з інформатики та комп’ютерної техніки
Навчальна практика з електрорадіовимірювання

3 курс

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Теорія ймовірності та математична статистика
Комп’ютерна схемотехніка
Архітектура комп’ютерів
Організація баз даних
Операційні системи
Комп’ютерні системи і мережі
Основи філософських знань

WEB-дизайн та WEB-програмування
Об’єктно-орієнтоване програмування
Комп’ютерна графіка
Навчальна електрорадіомонтажна практика
Навчальна практика з розробки WEB-застосувань

4 курс

Фізичне виховання
Архітектура комп’ютерів
Операційні системи
Комп’ютерні системи і мережі
Периферійні пристрої
Захист інформації в комп’ютерних системах
Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж
Системне програмування
Охорона праці та безпека життєдіяльності
Кіберфізичні системи
Основи патентознавства
Економіка та управління підприємствами ІТ-галузі
Навчальна практика з адміністрування комп’ютерних систем
Навчальна практика з організації та обслуговування комп’ютерних мереж
Виробнича технологічна практика
Виробнича переддипломна практика