Головна

Про коледж

Новини

Абітурієнту

Студенту

Навчальна частина

Освітня діяльність

Контакти

Моніторинг працевлаштування випускників

Життєво важливою проблемою для будь-якого студента, а тим більше випускника, є пошук можливостей застосування власних знань, вмінь та навичок  на практиці. Знайти роботу для людини, яка щойно закінчила навчальний заклад, отримала диплом, навіть за умови престижності здобутої освіти інколи буває нелегко. У процесі пошуку роботи безробітна молодь стикається з певними психологічними труднощами. Більша частина роботодавців орієнтована на пошук фахівців з достатнім досвідом професійної діяльності і не дуже переймається проблемами адаптації молодих спеціалістів.

Саме з метою надання допомоги студентам і випускникам у плануванні їх професійної кар'єри, створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю, відділення коледжу систематично проводять роботу з питань сприяння працевлаштуванню  випускників.

Коледжем укладені угоди про співпрацю, підтримуються тісні зв'язки з підприємствами, організаціями, установами торгівлі, виробництва, готельно-ресторанного господарства, туризму, фінансів тощо. Така співпраця передбачає проведення зустрічей майбутніх випускників коледжу з потенційними роботодавцями на «Днях кар’єри», «Ярмарках вакансій», під час відпрацювання програми виробничої практики, що дає можливість забезпечити випускників гідним першим робочим місцем з можливістю реалізації набутих знань і адаптації їх до практичної діяльності.

Стейкголдери, представники організацій і підприємств є головами екзаменаційних комісій; запрошуються для складання та погодження освітньо-професійних програм зі спеціальностей; читання лекцій, проведення презентацій, майстер-класів та круглих столів на базі відділень та випускових циклових комісій, а також організовуються екскурсії на підприємства з метою більш докладного ознайомлення з установами.

Відстеження кар’єрного зростання випускників необхідні коледжу для оцінки та кращого розуміння якості своєї діяльності. Відділення коледжу разом з керівниками випускових груп та циклових комісій фахових дисциплін  регулярно здійснює моніторинг зайнятості випускників. З метою відстеження працевлаштування та кар’єрного зростання випускників проводиться анкетування, бесіди, інтерв’ювання. 

Дослідження працевлаштування випускників проводиться в декілька етапів:

1) збір інформації про працевлаштування випускників за допомогою керівника випускової групи;

2) інтерв’ювання випускників;

3) анкетне опитування випускників через гугл форму;

4) систематизація отриманої інформації.

 

Випуск 2023